Elektromonteur

For English: see below

Functieomschrijving
In deze functie werk je in een team op een bouwlocatie aan het elektrotechnische deel van de door Trekwerk aan te leggen installatie. Samen zorg je ervoor dat het elektrotechnische deel van de installatie goed aangesloten wordt zodat de installatie op tijd kan worden opgeleverd.  De duur van de projecten variëren van een paar weken tot enkele maanden.

Werkzaamheden

 • Het aanbrengen van kabelgoten en het leggen van bekabeling en netwerk
 • Het aansluiten van diverse schakel- en besturingskasten, krachtstroomvoedingskasten en hijslieren
 • Het doormeten van de netwerkinfrastructuur
 • Assistentie verlenen bij het inregelen/testen van het systeem.

Functie-eisen

 • Opgeleid op gebied van elektrotechniek  plus ervaring met E-installatie werkzaamheden, daarnaast feeling met werktuigbouw
 • Technisch inzicht en ervaring met montagewerkzaamheden
 • Flexibele instelling (geen 9-tot-5 mentaliteit)
 • Goed in teamverband kunnen werken
 • Gedurende langere tijd werk kunnen uitvoeren in een hoog werktempo
 • Geen moeite met werken in het buitenland/van huis zijn en geen angst om op hoogte te werken
 • Rijbewijs B

Wij bieden

 • Een interessante werkomgeving en informele bedrijfscultuur
 • De mogelijkheid te reizen ten behoeve van buitenlandse projecten
 • Reiskostenvergoeding
 • Salaris is afhankelijk van opleiding en leeftijd
 • Pensioen regeling

Bedrijfsprofiel
Trekwerk staat voor kwaliteit en innovatie in theatertechniek. Door Trekwerk is een uniek systeem ontwikkeld om alle bewegingen in een theater efficiënt, veilig en gebruikersvriendelijk te kunnen uitvoeren. Op de hoofdvestiging in Weesp worden elektrotechnische- en besturingselementen gemaakt. In Heeze staat de fabriek voor staalconstructies. Het gehele systeem wordt op maat toegepast in theaters in Nederland en buitenland.
De bedrijfscultuur kenmerkt zich door kennis, ervaring en passie voor theater. Het bedrijf verlangt een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid, flexibiliteit en inzet, binnen een informele en dynamische bedrijfssfeer.

Interesse?
Stuur dan je CV en motivatie naar: hr@trekwerk.com  o.v.v. de vacaturetitel.
Met vragen kun je bellen naar 0294-238630 en vragen naar de afdeling HR.

Aquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

 

ENGLISH

Job Description
As Electrical Mechanic you work in a team on a building site on the electrical part of the installation to be installed by Trekwerk. Together, you ensure that the electrical part of the installation is properly connected so that the installation can be delivered on time. The duration of the projects varies from a few weeks to several months.

Activities

 • The installation of cable ducts and the laying of cabling and network.
 • The connection of various switching- and control boxes, power supply boxes and hauling winches.
 • Mesuring the netfor infrastructure.
 • Provide assistance with setting up/testing the system.

Job Requirements

 • Trained in the field of electrical engineering plus experience with E-installation work, also affinity with mechanical engineering
 • Technical insight and experience with assembly work
 • Flexible attitude (no 9-5 mentality)
 • Being able to work well in a team
 • Being able to work for a longer period of time at a high work rate
 • No difficulty working abroad/being away from home and no fear of working at hights
 • Drivers License B

We Offer

 • An interesting working environment and informal corporate culture
 • The possibility to travel on behalf of foreign projects
 • Travel allowance 
 • Salary depends on education and age
 • Pension plan

Company Profile
Trekwerk stands for quality and innovation in theater technology. Trekwerk has developed a unique system to enable all movements in a theater to be carried out efficiently, safely and in a user-friendly manner. Electrotechnical and control elements are made at the head office in Weesp. The factory for steel structures is located in Heeze. The entire system is custom-applied in theaters in the Netherlands and abroad.
The company culture is characterized by knowledge, experience and passion for theater. The company requires a high degree of personal responsibility, flexibility and commitment, within an informal and dynamic business environment.

Interested?
Send your CV and motivation to: hr@trekwerk.com stating the vacancy title.
If you have any questions, you can call 0294-238630 and ask for the HR department.