Manager Inkoop / Productie

For English: see below

Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een Manager inkoop voor ons bedrijfsbureau op de locatie in Weesp. Het bedrijfsbureau bestaat uit 2 logistiek medewerkers, 2 inkopers en 8 produktie medewerkers .

In deze functie vervul je de volgende werkzaamheden:

 • Het aansturen van het bedrijfsbureau en verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling inkoop, logistiek en produktie.
 • Een bijdrage leveren aan de efficiency van het werkproces van de afdeling
 • Het aanvragen, bestellen en bewaken van de voortgang van de geplaatste inkoop/productie/assemblage opdrachten en het ondernemen van corrigerende acties
 • Het uitvoeren van de controle op inkoopfacturen en werkorders, het onderhouden van artikel- en leveranciersbestanden en het onderhouden van gegevens ten behoeve van nacalculatie.
 • Offerte en prijsaanvraag/ leverancier selectie
 • Het zorg dragen voor de technische en planmatige voorbereiding van een project, d.w.z.het in nauwe samenwerking met het projectbureau opstellen van een project specifieke leveringenlijst en planning
 • Procesbegeleiding van de kwaliteitscontrole van geleverde producten
 • Het organiseren van de beschikbaarheid en aanvoer van materiaal/onderdelen, gereedschappen en hulpmiddelen op de projectlocatie in samenwerking met uitvoerders
 • Namens het bedrijfsbureau deelnemen aan het projectteamoverleg

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau, aangevuld met enkele jaren ervaring in de elektrotechnische industrie. Ervaring in aandrijftechniek/ besturingstechniek strekt tot aanbeveling.
 • Enkele jaren management ervaring
 • Administratief en communicatief sterk
 • Initiatiefrijk
 • Je kunt goed organiseren en weet overzicht te houden vanuit een gedegen planning en voorbereiding
 • Goede schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Kennis van Duits of een andere taal is een pré
Bedrijfsprofiel

STE Trekwerk ontwerpt, onderhoudt en bouwt geautomatiseerde toneelinstallaties die wereldwijd als toonaangevend worden beschouwd. Vanuit een no-nonsense mentaliteit zoeken we met elkaar naar innovatieve high tech oplossingen voor alles wat beweegt in het theater.

Interesse?
Stuur dan je CV en motivatie naar: hr@trekwerk.com  o.v.v. de vacaturetitel.
Met vragen kun je bellen naar 0294-238630 en vragen naar de afdeling HR.

Aquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

ENGLISH

 
Job Description
We are looking for a Purchasing Manager for our business office at location Weesp. The company office consists of 2 purchasers, 2 logistic employees and 8 production employees.
 
Tasks
 • Managing the business office and responsible for the functioning of purchasing, logistics and production departments.
 • Contribute to the efficiency of the work process of the mentioned departments.
 • Requresting, ordering and monitoring the progress of the places purchase/production/assembly assignments and taking corrective actions.
 • Performing the check on purchase invoices and work orders.
 • Maintinging article- and supplier files and maintaining data for subsequent calculations.
 • Quotation and price request/supplier selection.
 • TAking care of the technical and planned preparation of a project, that is, drawing up a project specific supply list and planning in close cooperation with the project office.
 • Process supervision of the quality control of delivered products.
 • Organizing the availability and supply of material/parts, tools and equipment at the project location, in collaboration with impelemters.
 • Participate in the project team consultation on behalf of the business office.

Job Requirements

 • HBO work and thinking level (Bachelor's degree), supplemented with several years of experience in the electrical industry.
 • Experience in drive technology/control technology is recommended.
 • Some years of management experience.
 • Administrative and communicative skills.
 • Enterprising
 • You can organize well and know how to keep an overview from thorough planning and preparation.
 • Knowledge of the Dutch and English language, in writing. Knowledge of German or another language is an advantage.

Company Profile
STE Trekwerk designs, maintains and builds automated stage installations that are regarded as leading, worldwide. With a no-nonsense mentality, we search for innovative high tech solutions for everything that moves in theaters.

Interested?
Send your CV and motivation to: hr@trekwerk.com stating the vacancy title.
If you have any questions, you can call 0294-238630 and ask for the HR department.