Project Manager

For English: see below

Functieomschrijving

De Projectmanager is verantwoordelijk voor de coördinatie van nationale en internationale technische projecten, voornamelijk met betrekking tot theaterinstallaties. De Projectmanager zorgt voor een doelmatige projectuitvoering en geeft leiding aan het projectteam. Daarnaast houdt deze toezicht op de gewenste voortgang en kostenbeheersing, gericht op het voldoen aan de contractvoorwaarden, specificaties en planning.

Taken:

 • Coördineren van alle interne en externe communicatie
 • Voorbereiden van het project aan de hand van het bestek
 • Het maken van heldere afspraken met derden over contracten of andere informatie
 • Het opstellen van een projectplanning
 • In samenspraak met de afdeling planning bouwploegen samenstellen en zorgen dat zij naar behoeven hun werk kunnen doen
 • Implementeren en monitoring van het Health & Safety beleid
 • Bewaakt het financiële resultaat en pakt commerciële mogelijkheden op projecten op
 • Het organiseren van een projectevaluatie met het projectteam en belangrijke betrokkenen

Functie-eisen

 • HBO opleiding en enkele jaren ervaring in (technisch) projectmanagement
 • Kennis van werktuigbouwkunde met affiniteit voor elektrotechniek
 • Ervaring in de aansturing van mensen
 • Financiële basiskennis
 • Organisatorisch & planmatig sterk
 • Kennis van de duitse en engelse taal
 • Flexibel & probleemoplossend ingesteld
 • Stressbestendig

Bedrijfsprofiel

STE Trekwerk ontwerpt, onderhoudt en bouwt geautomatiseerde toneelinstallaties die wereldwijd als toonaangevend worden beschouwd. Vanuit een no-nonsense mentaliteit zoeken we met elkaar naar innovatieve high tech oplossingen voor alles wat beweegt in het theater.

Interesse?
Stuur dan je CV en motivatie naar: hr@trekwerk.com  o.v.v. de vacaturetitel.
Met vragen kun je bellen naar 0294-238630 en vragen naar de afdeling HR.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

English

Job Description

The project manager is responsible for the coordination of national and international technical projects, mainly with regard to theater installations. The project manager ensures efficient project implementation and manages the project team. In addition, he/she supervises the desired progress and cost control, aimed at meeting contractual conditions, specifications and planning.

Tasks:

 • Coordinating all internal and external communication
 • Preparing the project on the basis of the specifications
 • Making clear agreements with third parties about contracts or other information
 • Preparation of project plan
 • Work with planning department to compose construction teams and ensure that they can do their work as required
 • Implement and monitor the Health & Safety Policy
 • Monitor the financial result and pick up commercial opportunities on projects
 • Organizing project evaluations with the project team and those involved

Job Requirements

 • Bachelor degree and several years of experience in (technical) project management
 • Knowledge of mechanical engineering with an affinity for electrical engineering
 • Experience in managing people
 • Basic financial knowledge
 • Organizational and systematical skills
 • Knowledge of the German and English language
 • Flexible & problem-solving mind-set
 • Stress resistant

Company Profile

STE Trekwerk designs, maintains and builts automated stage installations that are considered as leading, worldwide. From a no-nonsense mentality, together we search for innovative, high-tech solutions for anything that moves in theaters.

Interested?

Send your CV and motivation to: hr@trekwerk.com stating the vacancy title.

If you have any questions, you can call 0294-238630 and ask for the HR department.