Service Engineer

For English: see below

Functieomschrijving
De Service Engineer lost problemen op in theaters aan computergestuurde hijsinstallaties en stelt installaties in bedrijf.

Taken

 • Je lost elektrotechnische en mechanische problemen op in theaters aan lichtregelsystemen en computergestuurde hijsinstallaties.
 • Je geeft eerstelijns (telefonische) support aan theatertechnici met bedieningsproblemen of storing tijdens opbouw of voorstelling voor zowel trekkenwand systemen als  lichtregelapparatuur.
 • Je werkt met verschillende technieken/installaties zoals mechanische en elektrische  hijstechnieken en hydraulische lifttechnieken.
 • Je verzorgt servicebeurten waarin je storingen/fouten onderzoekt en oplost.
 • Je stelt installaties in bedrijf volgens bestaande procedures en onderhoudt contact met de projectleider.
 • Je stelt testprocedures vast voor alle producten en bewaakt dat deze procedures worden gevolgd. 
 • Je verzorgt de administratieve afhandeling van storingen en reparaties.
 • Je draait mee in de storingsdienstpool.
 • Je wordt ook ingezet om mee te gaan in het onderhoudsteam voor onderhoud van installaties.

Functie-eisen

 • Technische MBO opleiding zoals Electrotechniek of Werktuigbouwkunde en relevante ervaring
 • Gedegen kennis van materialen en gereedschappen
 • Ervaring in het lezen en begrijpen van technische tekeningen
 • Basis kennis elektrisch schakelen, hijstechniek, besturingstechniek, technische automatisering en PLC’s
 • Servicegericht
 • Zelfstandig en verantwoordelijk
 • Stessbestendig
 • Geen 9 tot 5 mentaliteit, de werktijden zijn flexibel

In deze functie wordt zowel in binnen- als buitenland gewerkt. Je moet het daarom leuk vinden en bereid zijn te reizen en voor periodes in het buitenland werkzaam te zijn. 

Bedrijfsprofiel
STE Trekwerk ontwerpt, produceert, installeert en onderhoudt wereldwijd hijs- en hef installaties van theaters.
Onze service & support afdeling (Cue support) zorgt voor de veiligheidsinspecties, onderhoudswerkzaamheden en storingsoplossingen van theater technische installaties in binnen- en buitenland.
STE Trekwerk is een informele organisatie waar mensen werken met passie voor techniek en theater!

Interesse?
Stuur dan je CV en motivatie naar: hr@trekwerk.com  o.v.v. de vacaturetitel.
Met vragen kun je bellen naar 0294-238630 en vragen naar de afdeling HR.

Aquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.

 

english

Job Description
The Service Engineer solves problems in theaters regarding computer-controlled fly systems and puts installations into operation.

Tasks

 • You solve electrotechnical and mechanical problems with light control systems and computer-controlled fly systems in theaters.
 • You provide front-line (telephone) support to theater technicians with operating problems or technical malfunctions during construction or performances for both fly systems (theatrical rigging system) and light control equipment.
 • You work with different techniques/installations like mechanical and electrical fly systems and hydraulic lift techniques.
 • You take care of service, during which you investigate and resolve faults/technical malfunctions.
 • You put installations into operation according to existing procedures and maintain contact with the project manager.
 • You establish test procedures for all products and monitor that these procedures are followed.
 • You take care of administrative processing regarding malfunctions and repairs.
 • You participate in the emergency fault repair service pool.
 • You are also deployed to join the maintenance team for maintenance of installations.

Job Requirements

 • Technical vocational training (in line with MBO) such as Electrical Engineering or Mechanical Engineering and relevant experience
 • Thorough knowledge of materials and tools
 • Experience in reading and understanding technical drawings
 • Basic knowledge of electrical switching, hoist/fly bar technology, control technology, technical automation and PLCs
 • Service-oriented 
 • Independent and responsible
 • Stress resistant
 • No 9 to 5 mentality, the working hours are flexible

In this function, you will work both in the Netherlands and abroad. Therefore, you should enjoy and be prepared to travel and work abroad for certain periods of time.

Company Profile
STE Trekwerk designs, produces, installs and maintains hoisting and lifting installations in theaters. Our service & support department (Cue Support) ensures safety inspections, maintanance and malfunction solutions for theatrical technical installations in the Netherlands and abroad.
STE Trekwerk is an informal organisation where people with passion for thechnique and theater work!

Interested?
Send your CV and motivation to: hr@trekwerk.com stating the vacancy title.
If you have any questions, you can call 0294-238630 and ask for the HR department.