WTB-Engineer

For English: see below

Functieomschrijving

Je ontwerpt en modelleert met behulp van het 3D-ontwerppakket Inventor. De basis hiervoor vormen bestektekeningen & eisen en constructietekeningen. Je maakt de modellen klaar voor productie door ze om te zetten naar werktekeningen.  Buiten de werktuigbouwkundige installatie hoort het tekenen van staalconstructies ook tot de werkzaamheden. Het tekenen van deze constructies gebeurt middels het tekenprogramma Tekla.

Werkzaamheden

 • Je ontwerpt  in teamverband maar ook zelfstandig producten aan de hand van projectoverdracht, constructietekeningen, bestekeisen, inmeetgegevens en offertes.
 • Je werkt zelfstandig tekeningen uit. Dit kunnen tekeningen zijn die gebruikt worden t.b.v. productie of montage.
 • Je maakt sterkte berekeningen ten behoeve van de geconstrueerde onderdelen.
 • Je meet in en controleert op locatie of je tekeningen kloppen.
 • Je hanteert onze standaard ontwerprichtlijnen.
 • Je stelt het constructiedossier samen en draagt zorg voor een as built situatie.
 • In samenwerking met werkvoorbereiding en productie streef je naar een ontwerp dat optimaal geproduceerd kan worden en voldoet aan alle eisen.
 • Je draagt zorg voor aanvullende instructies aan de werkvoorbereiding en de productie.

Functie-eisen

 • Goede beheersing Nederlands en Engels; Duits is een pré.
 • HBO niveau Werktuigbouwkunde.
 • Kennis van CAD tekenpakket, bij voorkeur Autodesk Autocad Mechanical / Inventor en Tekla.
 • Kennis van de machinerichtlijn.
 • Kennis van Microsoft office pakket (Word & Excel)

Bedrijfsprofiel

STE Trekwerk ontwerpt, onderhoudt en bouwt geautomatiseerde toneelinstallaties die wereldwijd als toonaangevend worden beschouwd. Vanuit een no-nonsense mentaliteit zoeken we met elkaar naar innovatieve high tech oplossingen voor alles wat beweegt in het theater.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld!


English

Job Description

You design and model using the 3D-design-program Inventor.The basis for this are specifications drawings & requirements and construction drawings. You prepare the models for production by converting them to working drawings. Aside from the mechanical installation, drawing steel constructions is also a part of this job. The drawing of these constructions is done using the drawing program Tekla.

Tasks

 • You design products based on project transfer, construction drawings, specification requirements, measurement data, and quotations, both as a team and independently.
 • You develop drawings independently. These can be drawings that are used for production or assembly.
 • You make strength calculations for constructed parts.
 • You measure and check on location whether your drawings are correct.
 • You use our standard design guidelines.
 • You assemble the construction file and ensure an as-built situation.
 • Together with work preparation and production you strive for a design that can be optimally produced and meets all requirements.
 • You take care of addictional instructions for work preparation and production.

Job Requirements

 • Fluent in Dutch and English; German is an advantage. 
 • Bachelor degree Mechenical Engineering.
 • Knowledge of CAD drawing program, preferably Autodesk Autocad Mechanical / Inventor and Tekla.
 • Knowledge of machinery guidelines.
 • Knowledge of Microsoft Office (Word & Excel)
Company Profile

STE Trekwerk designs, maintains and builts automated stage installations that are considered as leading, worldwide. From a no-nonsense mentality, together we search for innovative, high-tech solutions for anything that moves in theaters.

Interested?

Send your CV and motivation to: hr@trekwerk.com stating the vacancy title.

If you have any questions, you can call 0294-238630 and ask for the HR department.